New braun (I1U32RPZ5600W) - 38 15 - Slim Extra - hemd Napoli Barba 325 dd302myst22589-Klassische Hemden